Wat is een ISO of NEN certificaat?

26 januari (2016)

Wanneer u op zoek bent naar een betrouwbaar hostingplatform, zijn de termen ISO en NEN u vast niet onbekend. Maar wat houden ze precies in?

Certificaten

ISOISO is een veiligheidsstandaard die organisaties helpt om data en informatie te beveiligen. Denk hierbij aan financiële informatie, intellectuele eigendommen, persoonlijke informatie van werknemers of data die u is toevertrouwd door derden. ISO 27001 is het bekendste certificaat en is in Nederland bijvoorbeeld een vereiste voor overheidsinstellingen.

NEN 7510 is een certificaat die expliciet voor de zorg in het leven is geroepen. De norm waarborgt de veiligheid van privacygevoelige patiëntgegevens. Net als ISO 27001 maken beide certificaten deel uit van de Code voor Informatiebeveiliging.

Wat zijn de voordelen van deze certificaten?

Als uw hostingpartner over een ISO of NEN certificaat beschikt, kunt u er vanuit gaan dat uw data veilig is. Het ISO certificaat wordt na een uitgebreide security audit door een externe accreditatiecommissie toegekend. Deze commissie toetst het certificaat om de paar maanden, zodat de veiligheid van uw data altijd gewaarborgd is en is opgewassen tegen de nieuwste dreigingen. Daarnaast zijn binnen de normen regels beschreven over password control en de opslag van back-ups.

Netaffairs

Netaffairs werkt uitsluitend met Nederlandse, ISO- en NEN gecertificeerde datacentra. Hierdoor heeft u altijd een zekere mate van controle over uw data. Wilt u meer informatie over onze werkwijze of heeft u een hosting vraag? Neem dan nu contact op Richard Groen.

Geschreven door Lizet Beks