Gemeenten gebruiken ownCloud voor het delen van persoonlijke documenten

23 juni (2016)

datalekSinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden direct een melding moeten doen zodra zij een ernstig datalek hebben. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Impact voor gemeenten

De wet meldplicht datalekken heeft grote impact op gemeenten. Enerzijds omdat er steeds meer privacygevoelige data bij gemeenten wordt verwerkt met overheden en ketenpartners en anderzijds omdat gemeenten vaak gegevens uitwisselen met andere burgers en bedrijven. Gemeenten dienen technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Denk bijvoorbeeld aan documenten met betrekking tot vergunningen, strafrechtelijke informatie, het huwelijksproces of andere publieke zaken. Deze documenten mogen niet meer op lokale PC’s opgeslagen of via onbeveiligde email gedeeld worden.

Onze gemeente partner eGem, Johan van Marle, ziet vrijwel dagelijks dat gemeenten worstelen met de praktische invulling van veilig bestanden delen: “Elke dag ontstaat er wel een datalek, bij elke gemeente. Het is tijd dat gemeenten snelle en slimme keuzes maken, zonder dat daar al teveel kosten tegenover staan” is zijn advies.

Veilig persoonlijke documenten delen via ownCloud

thumb-productbrochure-owncloudVerschillende gemeenten in Nederland gebruiken ownCloud als oplossing voor het delen van dit soort persoonlijke documenten. ownCloud dient als beveiligde cloud omgeving en maakt het overbodig om documenten via email of hardcopy (print) te delen. Via de private cloud oplossing kunnen documenten veilig verstuurd worden.

Download productbrochure ownCloud ›

Meer informatie

Staan de maatregelen rondom de aangepaste Wet Datalekken bij uw gemeente ook hoog op de agenda? Netaffairs heeft veel ervaring met de implementatie van cloud oplossingen binnen verschillende overheidsinstanties. Neem voor meer informatie contact op met Richard Groen via 023-554 67 88. Of met onze gemeente partner eGem, Johan van Marle via 088-9600 800.

Geschreven door Lizet Beks