Wanneer een bedrijf failliet gaat zijn er verschillende scenario’s.

HOSTING en DOMEIN

1. heeft het bedrijf gewoon de rekeningen bij ons betaald:

 • wij houden het domein / hosting in de lucht gedurende de resterende periode
 • we zeggen het domein en hostingpakket per eerstvolgende verloopdatum op
 • de curator wordt ‘eigenaar’ van het domein en zal proberen voor de einddatum het domein verkopen aan een andere partij. Lukt dat, dan zal Netaffairs een verhuistoken opsturen of de hosting / registratie voortzetten als er een nieuwe overeenkomst is. Lukt dit niet voor de einddatum, dan zal alles worden opgezegd.
 • nadat het domein is opgezegd zal deze automatisch 40 dagen in quarantaine staan bij SIDN (.nl domein). Uit quarantaine halen brengt extra kosten met zich mee en is alleen door Netaffairs uit te voeren op verzoek curator of nieuwe eigenaar. Quarantaine houdt in dat het domein niet weggekaapt kan worden voordat deze periode voorbij is.
 • Het herstellen van het webhostingpakket en e-mailomgeving brengt ook extra kosten met zich mee.
 • is er geen doorstart of overname, dan wordt alles definitief opgezegd en vervalt het domein aan Netaffairs

 

2. heeft het bedrijf de facturen bij Netaffairs niet betaald:

 • het hostingpakket wordt direct offline gezet
 • het domein wordt per eerstvolgende verloopdatum opgezegd
 • de curator ontvangt van Netaffairs een vordering voor de openstaande posten
 • bij betaling van de openstaande posten zal Netaffairs het pakket activeren. domein blijft als ‘opgezegd’ staan
 • bij doorstart wordt domein en hostingpakket verlengt conform voorwaarden. Indien een domein in quarantaine staat zullen er extra kosten verbonden zijn aan het uit quarantaine halen.
 • is er geen doorstart, overname of betaling van de factuur voordat de verloopdatum voorbij is, dan vervalt het domein aan Netaffairs

 

ADSL

1. heeft het bedrijf gewoon de rekeningen bij ons betaald:

 • de adsl lijn blijft actief tot eerstvolgende verloopdatum
 • de adsl lijn wordt per eerstvolgende verloopdatum opgezegd
 • bij overname of doorstart minimaal 1 maand voor verloopdatum zal het contract worden voortgezet
 • bij geen overname of doorstart wordt de lijn definitief opgezegd
 • is er binnen 1 maand van verloopdatum een overname en doorstart, dan zijn er extra kosten aan annuleren van opzegging verbonden
 • na verloopdatum kan een spoedaanvraag worden gedaan voor het herstel van de lijn. Hier zijn extra kosten aan verbonden

2. heeft het bedrijf de facturen bij Netaffairs niet betaald:

 • de adsl lijn wordt per direct offline gezet
 • de adsl lijn wordt per eerstvolgende verloopdatum opgezegd
 • de curator ontvangt een vordering op de boedel voor de openstaande posten
 • bij tussentijdse betaling zal de lijn online worden gezet, maar wel als opgezegd blijven staan
 • bij overname of doorstart zal in overleg, indien mogelijk, de adsl lijn worden behouden conform bestaande tarieven
 • na verloopdatum is het behouden van de lijn niet meer mogelijk en kan via een spoedaanvraag de lijn worden hersteld. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
Geschreven door Erik Hazeleger