Ik wil mijn adres wijzigen

U kunt uw adreswijziging doorgeven via onze servicedesk. Maak hiervoor een ticket aan. Alleen de persoon die bij ons bekend is als contactpersoon kan een adreswijziging indienen.

Richt uw verzoek aan de afdeling administratie. U krijgt een bevestiging dat het adres is gewijzigd.