Privacy Statement

In dit privacy statement informeren wij u hoe Netaffairs Internetdiensten BV, onder andere de aanbieder van netaffairs.nl, omgaat met de persoonsgegevens die zij via haar websites en haar diensten verkrijgt.

Persoonsgegevens en verbruikgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.

Wanneer u op de website(s) van Netaffairs persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Netaffairs zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. Wanneer Netaffairs op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Netaffairs in zo’n geval nauwgezet controleren of er is  voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo’n onderzoek ten grondslag liggen.
  2. Wanneer wij voor een dienst samenwerken met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om  gegevens over te dragen. Netaffairs zal dan afspraken maken met de externe partij over de  bescherming van uw gegevens. Netaffairs zal op de  naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Netaffairs aanbiedt worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  3. Wet- en regelgeving verplicht Netaffairs om wettelijk vastgestelde klantgegevens  periodiek aan te  leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.

Cookies

Voor sommige onderdelen van de site en/of diensten van Netaffairs is het noodzakelijk om een zogenaamde cookie te gebruiken. Dit is een klein bestand dat de website op uw computer plaatst met bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Netaffairs haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief ten allen tijden afmelden.

Links

Op de websites van Netaffairs zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Netaffairs. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze website publiceren.