Overige diensten opzeggen

Het opzeggen van een dienst anders dan een domeinnaam of hostingpakket kan alleen schriftelijk.

Opzeggen van een andere dienst.

Het opzeggen van een andere dienst kan alleen schriftelijk gebeuren door de contactpersoon die bij ons bekend is van de afgenomen dienst. Omschrijf duidelijk in de brief welke dienst(en) u opzegt en vergeet uw naam, adres en handtekening niet. De opzegging kunt u op de volgende wijze aan ons
kenbaar maken:
E-mail: helpdesk@netaffairs.nl
Post: netaffairs Hulswitweg 14, 2031 BG Haarlem

U ontvangt van ons altijd een bevestiging dat wij uw opzegging hebben ontvangen en verwerkt. Bewaar deze bevestiging goed.

De opzegging dient uiterlijk 2 maanden voor het einde van de overeenkomst binnen te zijn.